Tomannsboliger i Fugledalen

Tomannsboliger i Fugledalen

Bergan Bygg er totalentreprenør for tre tomannsboliger i Fugledalen. Den første er ferdig, den andre under bygging, og den tredje er nettopp påbegynt. Her er bilder og dronefilm fra arbeidet med grunnmuren til den siste tomannsboligen. HGT AS har gjort grunnarbeidet, mens Bergan Bygg utfører murer og tømrerarbeid.

Fremdrift tomannsboliger

Høsten 2019 ble det gitt igangsettingstillatelse til tre tomannsboliger i Fugledalen. Arbeidet med boligfeltet hadde pågått i over et tiår, og endelig kunne byggingen av de første boligene begynne. Tilsammen er det regulert for nesten 200 boenheter i boligfeltet.

Den første tomannsboligen, B1, ble påbegynt før jul 2019 og ble ferdigstilt høsten 2020.  I vår begynte arbeidet med den andre tomannsboligen. Den blir ferdigstilt på nyåret. Vi begynte nettopp med grunnarbeidet til den siste tomannsboligen denne måneden. Even, en dyktig tømrer, har hatt ansvar for å støpe ringmur og fundamenter til alle boligene i Fugledalen så langt.


Den siste tomannsboligen

Under er bilder fra den siste tomannsboligen. Ringmuren er allerede støpt, mens vi arbeider med forskaling til skilleveggen mellom enhetene. Der bruker vi ikke ferdige ringmurselementer slik som på ringmuren. Før ringmuren ble støpt, støpte vi fundamenter for søylepunkter. Som en kan se på bildene har rørlegger og elektriker lagt inn sine bunnledninger før vi begynte med ringmuren. Avløp, strøm og vann er på plass.

Det nederste bildet viser utviklingen av tomannsboligene. En som er helt ferdig, en som er nesten ferdig, og en som nettopp ble påbegynt. De to siste blir identiske, mens den første er sakset.